Saltar al contenido principal

Necessitem un sistema de mesurament del Projecte Educatiu del Centre (PEC) que sigui integral, equilibrat i eficaç.

Inicio / Necessitem un sistema de mesurament del Projecte Educatiu del Centre (PEC) que sigui integral, equilibrat i eficaç.

Antigua herramienta de cálculoNo podem seguir gestionant les organitzacions amb eines del segle passat, per la simple raó que hi ha altres més adequades.No podem seguir gestionant les organitzacions amb eines del segle passat, per la simple raó que hi ha altres més adequades.

Ho podem comprovar amb un exemple senzill. La indústria de l’automòbil està adaptant-se als nous escenaris que s’acosten de crisi energètica i per a això dissenya motors elèctrics. Però això comporta que paral · lelament es desenvolupin noves competències i eines per poder reparar-los.

El mateix passa amb les organitzacions, si volen sobreviure als nous contextos econòmics, socials, culturals, de major competència, etc., Necessiten desenvolupar noves habilitats en els seus recursos humans i utilitzar eines que els permetin gestionar de manera més eficient i eficaç aquest canvi , en el qual el principal actiu ja no són els recursos tangibles: diners, instal · lacions, materials, etc., sinó els actius intangibles: capital intel · lectual, els sistemes de comunicació interna, la flexibilitat de l’organització, el lideratge, la confiança, etc .

L’ISO 9004: 2009 (Gestió de l’èxit sostingut d’una organització), és una guia per a la millora contínua de l’acompliment i estableix que: «Identificar, entendre i gestionar els processos interrelacionats com un sistema, contribueix a l’eficàcia i eficiència d’una organització en l’assoliment dels seus objectius «.

L’èxit sostingut és la capacitat del centre educatiu per mantenir o desenvolupar el seu acompliment a llarg termini, per a això cal que hi hagi un equilibri entre els objectius econòmics i financers i els que no ho són: capacitats del personal docent i no docent, capacitat de els processos d’ensenyament i aprenentatge, necessitats i expectatives dels grups d’interès: alumnes, família, societat, etc.

ISO 9004D’altra banda la Norma ISO 10015 «Directrius per a la formació», estableix la importància de definir les necessitats futures d’una organització les quals necessiten estar relacionades amb les metes estratègiques i no tan sols amb els objectius de la qualitat.

Per tant necessitem una nova eina de gestió del projecte educatiu del centre que, des d’un enfocament estratègic, ens permeti mesurar l’acompliment de l’organització educativa de manera eficaç. Un model de gestió que sigui integral i equilibrat.

Integral perquè analitzi i gestioni, no només les àrees dels resultats econòmics, i del nivell de satisfacció dels grups d’interès, sinó que gestioni aquelles àrees causants d’aquests resultats com ho són l’àrea dels processos interns, l’àrea de l’aprenentatge i creixement i com no: l’àrea de Responsabilitat Social.

Equilibrat perquè busca que hi hagi un balanç entre indicadors financers i no financers, entre indicadors causa i indicadors efecte.

Aquesta eina s’anomena Quadre de Comandament Integral (QCI), o Quadre de Comandament balancejat (BSC), un Model que ens permet mesurar l’acompliment d’una organització de manera equilibrada, integral i eficaç.

El QCI ajuda a gestionar l'estratègiaEl QCI ajuda a gestionar l’estratègia que permet a un centre educatiu complir amb la seva Missió i assolir la seva Visió, la qual hauria d’estar clarament plasmada en el seu Projecte Educatiu del Centre.

Quan un centre educatiu dissenya un pla estratègic, el que pretén és crear un marc de referència que orienti sobre quines coses ha de fer-se per arribar a aquesta Visió, però també que posi límit a aquelles iniciatives que no contribueixen a assolir els seus objectius estratègics plasmats en el seu PEC.

Cal doncs disposar d’un programari específic que ens ajudi a gestionar el QCI del centre educatiu. Aquest programa informàtic ens permet:

–    Programari específic per a la gestió integralMillorar la comunicació interna entre tot el personal.
–   Reduir significativament la documentació escrita.
–    Fer un seguiment dels resultats del pla d’acció definit en la Programació General Anual del centre (PGA) i en el Projecte Curricular.
–    Actuar com un sistema de gestió de l’estratègia establerta en el PEC.

ISOTOOLS Educació ha desenvolupat des de fa uns anys un programari específic per a la gestió integral de sistemes de qualitat a partir de normes ISO 9001, models d’Excel · lència com el EFQM i el QCI dels centres educatius.

Ernest Castelló

Consultor de proyectos de ISOTOOLS

Asesor en CMI

Evaluador Acreditado EFQM

Auditor Jefe ISO 9001

¿Desea saber más?

Entradas relacionadas

Volver arriba